24.4 C
Nafpaktos
Sunday, June 16, 2024
spot_img
spot_img

Έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων-Ημερίδα της Αιτωλικής ΑΕ


Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020, διοργάνωσε τη Δευτέρα το απόγευμα ημερίδα με θέμα: «1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  μία αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων Υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος, των όρων και προϋποθέσεων ένταξης, των ποσοστών χρηματοδότησης, καθώς και να ενημερωθεί για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το παρών, εκτός των ανθρώπων της Αιτωλικής, έδωσαν ο δήμαρχος Ναυπακτίας Τ. Λουκόπουλος, ο πρόεδρος της εταιρείας Γ. Σιαμαντάς, καθώς και οι Αγ. Σμπούκη, Ανδρ. Ευσταθίου, Γ. Μπουλές, Μ. Ζιαμπάρα, Απ. Παπαιωάνου, ο κ. Δημητρόπουλος, η Νίκη Φούντα, υποψήφια βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ, καθώς και ο Γ. Σελιμάς από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.
Το πρόγραμμα
Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Στόχος
Οι υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που προκηρύσσονται αφορούν:
             Επενδύσεις στην μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
             Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (ξενώνες, χώρους εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουριστικά γραφεία κλπ)
             Επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου
             Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ.)
Οι παρεμβάσεις στους ανωτέρω τομείς έχουν ως στόχο την ενίσχυση την επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Περιοχή Παρέμβασης
Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η Δ.Κ. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.
Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δικαιούχοι δύναται να είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (Φυσικά και νομικά πρόσωπα).
Ενίσχυση και Ποσά Στήριξης
Συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis, η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη δύναται να ανέλθει σε 200.000€ την τριετία, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
Διάρκεια Υλοποίησης
Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.
Ποσοστό Επιχορήγησης
Η ένταση της δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την φύση και το μέγεθος του δυνητικού δικαιούχου.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο www.ependyseis.gr  και σε φυσικό φάκελο στην Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α
Στην πλήρη Πρόσκληση και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής γίνεται αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων Υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος, των όρων και προϋποθέσεων ένταξης, των ποσοστών χρηματοδότησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και αναφορά στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις αυτών σε περίπτωση ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αιτωλικής www.aitoliki.gr στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ  www.espa.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
(ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ)
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τηλ: 26340 29926 – 26340 38110
Fax: 26340 38552

spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme