10 C
Nafpaktos
Tuesday, November 29, 2022
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» έχουν αλιευθεί από την Τεργεσταία εφημερίδα ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ και την Κεφαλληνιακή ΕΓΕΡΣΙΣ.

Έτσι παρελαύνουν σ’ αυτές η μεγάλη Χιώτικη οικογένεια των Αδελφών Ράλληδων, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί σε επιχειρηματίες με έντονη εμπορική δραστηριότητα σε όλα σχεδόν τα σημεία της υφηλίου, με έδρα το Λονδίνο.

Ο Τζώρτζ Μπόουεν, λίαν υψηλόβαθμο στέλεχος της αγγλικής Διοικήσεως, ήταν ο σύζυγος της Ζακυνθινής Διαμαντίνας Ρώμα. Ο Πλάτων Δρακούλης ήταν από τους πρώτους Έλληνες σοσιαλιστές. Ένας Έλληνας στον Παναμά της Κεντρικής Αμερικής. Ο Ηπειρώτης και μεγάλος ευεργέτης του έθνους των Ελλήνων, ο Χρηστάκης Ζωγράφος, κατασκευάζει στη Λαζαρίνα Τρικάλων το πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης.

Η περιβόητη συμμορία Τσουλή – Παπακυριτσόπουλου και μια «πλαστή» απαγωγή. Ένας αρραβώνας Ηπειρωτικού ενδιαφέροντος. Ο μέγιστος των Ελλήνων Ευεργετών Γ. Αβέρωφ συμβάλλει και στην πλήρη αποπεράτωση της σχολής Ευελπίδων. Ένας κορυφαίος Άγγλος Ελληνιστής, στο Πανεπιστήμιο της «Οξωνίας», που δεν είναι παρά η Οξφόρδη. Μια μονομαχία βουλευτών και μια «επιδημία λύσσης» στην Αθήνα.

Οι ειδήσεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 19-9-1893. Ο ημέτερος εν Παναμά Πρόξενος δι’ εγγράφου ανακοινοί ότι πρότινος απεβίωσεν αυτόθι ο ναύτης Γεωργ. Μινάς, υπήκοος Έλλην, όστις διά διαθήκης του εγκαταλείπει εις την διεθνή εταιρίαν του Ισθμού 18 πιάστρα!

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 21-9-1893. Ετελέσθησαν τα εγκαίνια του ζαχαροποτείου του κ. Χρηστάκη Ζωγράφου εν Κιούρκα, τμήματι του χωρίου Μαυροματίου του δήμου Ιθώμης της επαρχίας Καρδίτσης, πλησίων της Λαζαρίνης. Το έργον ηυλόγησεν ο μητροπολίτης Λαρίσσης δι’ αγιασμού, τον θεμέλιον δε λίθον του ιδρύματος έθεσεν ο κ. Σόλων, πρεσβύτερος υιός του κ. Ζωγράφου, […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 22-9-1893. Δυνάμει εντάλματος του ανακριτού Τρικάλων συνελήφθη και προυφυλακίσθη ο κ. Μαλλιόπουλος τελειόφοιτος της νομικής και υιός του δημάρχου Ταμασίου, καθόσον εκ των γενομένων ανακρίσεων προέκυψαν ενδείξεις ότι η αγγελθείσα αιχμαλωσία αυτού και δύο γυναικών ήτο πλαστή. Οι παθόντες επιμένουσι.

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 23-9-1893. Μετ’ ανεκφράστου χαράς αγγέλλομεν τους αρραβώνας τελεσθέντας εν Ιωαννίνοις του φίλου δικηγόρου κ. Ιω. Μελά, ανεψιού και ιδιαιτέρου γραμματέως του δημάρχου κ. Μελά, μετά της εκλεκτής της καρδίας του περικαλούς, αβράς και εκπαιδεύτου κόρης Καλλιόπης Χαρισιάδου, του γνωστού εν Ιωαννίνοις τραπεζίτου. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 25-9-1893. Το νέον οικοδόμημα της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων απεπερατώθη, ήδη ελαχίστη δε εργασία υπολείπεται, απαιτούσα δαπάνην τινα. Προς τούτο ανεχώρησε χθες εις Αλεξάνδρειαν, ο αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού… κ. Λ. Παπάγος συγγενής του Γ. Αβέρωφ, […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 29-9-1893. Ετελεύτησεν εσχάτως εις των διαπρεπεστέρων άγγλων καθηγητών ο Βενιαμίν Ζόουστ, καθηγητής της ελληνικής γλώσσης εν τω Πανεπιστημίω της Οξωνίας. […] Ο Ζόουστ δεν εγίνωσκε μόνον κατά βάθος την ελληνικήν γλώσσαν, αλλά κατώρθωσε να εμβαθύνη και εις το ήθος αυτό των αρχαίων Ελλήνων, και τούτου ένεκα αι μεταφράσεις είναι αληθή αριστουργήματα.

ΕΓΕΡΣΙΣ, 27-11-1893. Συντάκτης Π. ΠΑΝΑΣ Εν Αθήναις, την Παρασκευήν της παρελθούσης εβδομάδος, εμονομάχησαν διά πιστολίου -άνευ αποτελέσματος- οι κ.κ. Κωνσταντόπουλος και Ράλλης, διά λόγους αμειφθέντας μεταξύ αυτών εν τη Βουλή. […]

ΕΓΕΡΣΙΣ, 14-5-1894. Εν Αθήναις, ενέσκηψε, κατά τα φαινόμενα, επιδημία λύσσης εις τους κύνας. Δεν παρέρχεται εβδομάς καθ’ ήν να μη αναγνώσαμεν εις τας εκεί εκδιδομένας εφημερίδας, ότι άνθρωποι εδήχθησαν υπό λυσσόντων κυνών. Εσχάτως δε απέθανε και εις λυσσόδηκτος. […]

ΕΓΕΡΣΙΣ, 11-6-1894. Νέο κατόρθωμα ηγγέλθη της διαβοήτου ληστοσυμμορίας Τσουλή – Παπακυριτσόπουλου εν Θεσσαλία· η αιχμαλωσία του υιού και ανεψιού του δημάρχου Όθρυος. Ως λύτρα εζήτησαν… 8.000 εις χρυσίον. Ταύτας δε λαβόντες απέλυσαν τους αιχμαλώτους. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (13) 25 Μαρτίου 189. Ο δικηγόρος του Καρόλου Λεσσέψ Βαρβού, κατά την ενώπιον των ενόρκων δίκη, ανέγνω ως πιστοποιητικόν υπέρ του πελάτου του το εξής γράμμα του κ. Στεφάνου Ράλλη διευθυντού του παγκοσμίου οίκου των Αδελφών Ράλλη, Γάλλου υπηκόου και προέδρου της εν Λονδίνω Γαλλικής κοινότητος·

«Αγαπητέ φίλε / Η κυρία Ράλλη και εγώ θ’ αναχωρήσωμεν την 24 Νοεμβρίου εκ Λονδίνου απερχόμενοι διά Βρεντησίου εις Αυστραλίαν, ένθα ο δευτερότοκος ημών υιός Στέφανος ηγόρασεν έπαυλιν απέχουσαν 60 μίλια της Αδελαΐδος. Αλλά πριν ν’ αναχωρήσωμεν, ηθέλησα να εκφράσω υμίν διά των γραμμών τούτων την βαθείαν ημών συμπάθεια επί τη μεγάλη συμφορά, υφ’ ής εβλήθητε. Θα διέλθωμεν διά της σουεζικής διώρυγος, του μεγαλουργήματος του επιφανούς υμών πατρός, όπερ υμείς διατηρήσετε τη Γαλλία διά την εν έτει 1883 συμβάσεως προς τους Άγγλους νηοκτήτορες. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (3) 15 Απριλίου 1893. Αφίκετο μετ’ ειδικής αποστολής της αγγλικής κυβερνήσεως ο πρώην διοικητής της Αυστραλίας, του Χογκ Κογκ, του Αγίου Μαυρικίου και άλλων αγγλικών αποικιών Γεώργιος Βωέν, γαμβρός επ’ αδελφή των κομήτων Ρώμα.

ΕΓΕΡΣΙΣ, 28-8-1893. Ο εν Λονδίνω διαμένων Πλάτων Ε. Δρακούλης, ο πρώην συντάκτης της σοσιαλιστικής εφημερίδος Άρδην, εδημοσίευσε εσχάτως βιβλιάριον εκ δύο τυπογραφικών φύλλων… υπό τον τίτλον «το εγχειρίδιον του εργάτου». […]

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme