23.9 C
Nafpaktos
Monday, June 5, 2023
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Η πρώτη «είδηση» αναφέρεται στην απαγωγή του Έλληνος ιατρού της Ανατολικής Θράκης, από Βούλγαρους ληστές. Ο απαχθείς ιατρός ήτο ο παππούς του αείμνηστου καθηγητή της Πολ. Δικονομίας Κων. Κεραμέα, ο οποίος είναι ο πατέρας της νυν υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Ακολουθεί ένα πορτραίτο του Δημάρχου Τριπολιτσάς της ίδιας εποχής. Έτος 1900. Ένα πολύνεκρο ναυάγιο πλησίον της Άνδρου. Έλληνες της Μοζαμβίκης.

Ο «Πελασγός» του Κορυτσαίου Κων. Σκένδερη, αναφέρεται σε διακεκριμένο Έλληνα της Αμερικής του 1920, ο οποίος κατήγετο από το «διχασμένο βουνό» της Μουργκάνας, από το χωριό Σωτήρα, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του βουνού και ανήκει στην Αλβανική επικράτεια.

Η «είδηση» του «Πελασγού» του 1928 αναφέρεται στην προσπάθεια των Τσάμηδων της εποχής, αιωνίως παραπονούμενοι και πάντοτε διεκδικούντες να εμπλέξουν την τότε κοινωνία των Εθνών, στις αβάσιμες απαιτήσεις τους. Η Κ.τ.Ε. απορρίπτει την αίτησή των, για έλλειψη δικαιοδοσίας της.

Μία πυρκαϊά του 1917 στα Ιωάννινα και ευχαριστήρια Εβραίων Ιωαννιτών, για την σωτήρια επέμβαση του Στρατού.

Τέλος η τελευταία «είδηση» του Βήματος, αναφέρεται στην εμφύλια διαμάχη των ετών 1946 – 1949 και επισημαίνεται από τους δύο κεντρώους πολιτικούς μια στρατιωτική απόφαση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η εφαρμογή της.

Οι ειδήσεις

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 12.7.1900 – Ο εν Ανδριανουπόλει έλλην πρόξενος ανήγγειλεν εις το υπουργείον των Εξωτερικών ότι ο ιατρός κ. Κεραμέας επανερχόμενος εις Αδριανούπολιν εκ πλησιοχώρου χωρίου, … συνελήφθη υπό βουλγαρικής ληστρικής συμμορίας. Οι  Βούλγαροι λησταί κρατούσιν αιχμάλωτον τον  Έλληνα ιατρόν ζητούντες 4000 λίρες ως λύτρα.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 20.8.1900 – Ο ιατρός κ. Λαγοπάτης, ο δήμαρχος Τριπόλεως. Μια μορφή ιδιόρρυθμος, η περιεργοτέρα της Τριπολιτσάς. Ο μάλλον φιλοπρόοδος των Δημάρχων. Αλλά και ο μάλλον ονειροπόλος, Ξανθή πριγκηπική φυσιογνωμία, αδροί μύστακες καταρρέοντες. Τέλειος τύπος τζέντλεμαν… Αμφιβάλλω αν εις όλην την Πελοπόννησον θα εύρητε χαριέστερον causeu, θελκτικώτατον ομιλητήν από τον επιστήμονα δήμαρχο Τριπόλεως. Ίσως και εις την λοιπήν Ελλάδα […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 7.9.1900, Άνδρος, 6 Σεπτεμβρίου. Τηλεγραφικώς ηγγέλθη σήμερον την πρωΐαν εις τον ενταύφθα λιμενάρχην υπό των αρχών Γαυρίου ότι εναυάγησε πλησίον του Φάρου της Άνδρου του κειμένου εν τω στενώ του Κοφηρέως Αιγυπτιακόν ατμόπλοιον προερχόμενον ως λέγεται εκ Πειραιώς και κατευθυνόμενον εις Κωνσταντινούπολιν. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος. […] «θραυσθείσης της μηχανής του ατμοπλοίου Κιδιβιές, εξώκειλε τούτο πλησίον του φάρου. Ο πλοίαρχος Σοπράνι και οι σωθέντες επιβάται ευρίσκονται εν Γαυρίω. Πολλοί επιβάται επνίγησαν. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 8.9.1900 – Οι πνιγέντες Ευγένιος Χασιώτης, αδελφός του διευθυντού της Γεωργικής Σχολής Τύρινθος κ. Σπ. Χασιώτη… Αλέξανδρος Παπαλόης ετών 14… Ιωάννης Χέλμης ιατρός εξ Αλεξανδρείας… Γιαννουλάτος ετών 60 εκ Κεφαλληνίας, πλούσιος έμπορος… […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 8.9.1900 – Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής. Πόσοι απέθανον εις Βεΐραν. Από την πορτογαλλικήν Βεΐραν της Ν. Αφρικής μας γράφει ο ανταποκριτής μας τα εξής ονόματα των αποβιωσάντων Ελλήνων. Θεόδωρος Μαρμαρινός, καταγόμενος εκ Σμύρνης… Νικόλαος Καλαβιάς εχάθη εις το εσωτερικόν της Ροδεσίας… Δημήτριος Βεργάτος… Παύλος Παυλόπουλος εκ Πελοποννήσου. […]

ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 2.11.1920 – Μεταξύ των εν Αμερική, δρώντων Ηπειρωτών συγκαταλέγεται και ο εκ Σωτήρος Αργυροκάστρου καταγόμενος… κ. Κων. Πάντος, όστις δια των προσόντων του κατέλαβε θέσιν τοιαύτην ώστε ουχί παρά των ημετέρων αλλά και παρά των επισήμων Αμερικανών, ιδίως παρά του νεοεκλεγέντος Προέδρου των Η.Π.Α. κ. Χάρντιγκ και του Κυβερνήτου της Μασσαχουσέτης εκτιμάται. […]

ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 24.6.1928 – Η Αλβανία ενθαρρυνθείσα εκ των ολοέν υποχωρήσεων και τεμενάδων τους οποίους εδέχετο εκ μέρους της Ελλάδος, προστριβάς δε πάντοτε επιδιώκουσα, το ζήτημα της Τσαμουργιάς, το οποίο αυτή η Αλβανία εδημιούργησεν ενώπιον της Κ.Τ.Ε. έφερε. Επειδή εκ της πρώτης συζητήσεως απεδείχθη το άδικον και συνεπώς το αβάσιμον της κατηγορίας και απαιτήσεων, παμψηφεί το Δικαστήριον απέρριψε την αίτησιν συστήσαν εις αμφότερα τα μέρη να έλθουν εις απευθείας συνεννοήσεις. […] Επί τη ευκαιρία ταύτη το «ΕΘΝΟΣ» έγραφε τα εξής… «Η Αλβανία, έχουσα παράπονα – αστήρικτα ως απεδείχθη – κατά της Ελλάδος, αντί να επιδιώξη φιλικήν συνεννόησιν με αυτήν… προτίμησε να φέρη την διαφοράν ενώπιον της Κ.Τ.Ε.. Και η κοινωνία εδικαίωσε την Ελλάδα, απορρίψασα την αίτησιν και συστήσασα απ’ ευθείας συνεννοήσεις. […]»

ΗΠΕΙΡΟΣ, 6.1.1917 – Ευχαριστήριον.  Οι υπογεγραμμένοι εκφράζομεν δημοσίως την ευγνωμοσύνην μας προς τους κ.κ. Χρηστίδην Ταγματάρχην επιμελητείας, Φιλώτην ανθυπομοίραρχον και προς πάντας τους υπαξιωματικούς και στρατιώτας και πολίτας, οι οποίοι διά της προθύμου συνδρομής των διέσωσαν κατά την προχθεσινήν πυρκαϊάν της οδού Παπάζογλου, ου μόνον την οικίαν μου και το υπ’ αυτήν εμπορικόν κατάστημα, αλλά ολόκληρον την συνοικίαν εκ βεβαίας καταστροφής.

Ιωάννινα, 6 Ιανουαρίου 1917

Ο καταστηματάρχης

Μαχδοχάϋ Σ. Κοφινάς

Ο ιδιοκτήτης Ισμαήλ Ναχαμίας

ΤΟ ΒΗΜΑ, 21.1.1948 – Είναι εθνικώς ασύμφορον και λίαν επικίνδυνον να εγκαταλειφθή ως ανεγράφη χθες εις το «ΒΗΜΑ» η Σαγιάδα και η Λιόψη των Φιλιατών. Ούτω αι Φιλιάτες κυκλούνται υπό των ανταρτών, πεδιάς εκ 30 χιλιομ. νεκρούται, αι μέχρι Στύλου παράκτιοι χειμεριναί βοσκαί αχρηστεύονται και 40.000 πρόβατα παραχειμάζοντα ήδη εκεί χάνονται τελείως. Εκτός τούτων μεγάλη παραλιακή λωρίς της ηπειρωτικής ακτής έναντι της Κερκύρας ευρισκομένη περιέρχεται εις τον έλεγχον των ανταρτών με τεραστίας συνέπειας. Και το χειρότερον όλων οι εν Κονισπόλει ευρισκόμενοι Μουσουλμάνοι Τσαμουριάς θα εύρουν ευκαιρίας επανόδου εις περιοχήν εις την οποίαν μόνον άφησαν κατά την αποχώρησιν των. Αντί της τόσον ασυμφόρου εκκενώσεως της περιφερείας ταύτης, είναι ορθότερον και συμφερότερον να αποσταλή μικρά δύναμις εις Σαγιάδα ενισχυομένη από περιπολίας πολεμικού, η οποία δεν έπρεπε να απουσιάζη από τα παράλια της Ηπείρου. Εάν υπήρχε ασφαλώς δεν θ’ απετολμάτο η κατά της Σαγιάδος επιδρομή.

Με τιμή

ΠΕΤΡ. ΜΠΕΜΠΗΣ –

Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Πολιτευταί Θεσπρωτίας

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme