14.7 C
Nafpaktos
Friday, March 1, 2024
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ποικίλης φύσεως αλλά και προελεύσεως οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ εξεδίδετο στην Αθήνα, με εκδότη τον Βλ. Γαβριηλίδη.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ ήταν ελληνόφωνη εφημερίδα του Λονδίνου και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ήταν παράνομη αντιστασιακή εφημερίδα της κατοχής, η οποία συνέχισε την κυκλοφορία και μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Οι πλείστες των «ειδήσεων» αναφέρονται σε δραστηριότητες των Ελλήνων της διασποράς.

Έτσι παρελαύνουν ένας Μητσοτάκης καθηγητής στο Βερολίνο, μια μικρή αλλά πλούσια σε δραστηριότητα ελληνική κοινότητα στην ανατολική Τουρκία, ένα ναυάγιο ελληνικού ιστιοφόρου στα στενά της Μεσσήνης της Ιταλίας.

Μια ελληνική θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος στο Σικάγο του 1899.

Ένας Έλληνας βαθύφωνος στο Λονδίνο και ένας Έλληνας ομογενής του Λονδίνου σκοτώνεται στα Γαλλικά εδάφη κατά τον Α’ Π.Π.. Τέλος αναφορά σ’ έναν άγνωστο σχεδόν Τραπεζούντιο Εθνικό Ευεργέτη.

Οι ειδήσεις

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 3.4.1894 – Παρεπιδημεί εις την πόλιν μας ο κ. Ιωάννης Μητσοτάκης, καθηγητής εις το σεμινάριον των ανατολικών γλωσσών εις το Πανεπιστήμιον του Βερολίνου και κάπου κάπου ανταποκριτής εφημερίδων.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 13.10.1899– Εις την εν Μερσίνη της Μικράς Ασίας ελληνικήν παροικίαν την τόσον μεν μικράν, τόσον δε εξέχουσαν επί πλούτω και αριστοκρατία, κατ’ αυτάς προσετέθη μέλος συμπαθές και ευγενές εκ της Σμυρναϊκής κοινωνίας, η κυρία Βιργινία Ευσταθοπούλου νυμφευθείσα… μετά του εν Μερσίνη εγκατεστημένου προ ετών δημοφιλούς και ευπαιδεύτου ιατρού κ. Στυλιανού Γεωργιάδη. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 29.12.1899 – Ο εν Σικάγω Έλλην πρόξενος αγγέλλει ότι κατ’ αυτάς παρεστάθη εις το θέατρον «Χάλ» της πόλεως ταύτης αρχαίον ελληνικόν δράμα παρά Ελλήνων ερασιτεχνών διδαχθέντων παρά της εκ Βοστώνης Δίδος Μπάροους. […] Το έργον επιγράφεται  «Η επιστροφή του Οδυσσέως»… Αι αμερικανικαί εφημερίδες γράφουν λίαν ενθουσιωδώς περί της παραστάσεως ταύτης ως και του έργου. Το σπουδαιότερον είναι ότι το έργον επαίχθη εις την νεοελληνικήν προφοράν και ουχί με ερασμιακήν. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 17.12.1899 – Ο εν Μεσσήνη Έλλην Πρόξενος τηλεγραφεί ότι φοβερόν ναυάγιον ελληνικού ιστιοφόρου συνέβη μεταξύ Μεσσήνης και Σιβιταβεκίας παρά την Μερσίνην. Το ελληνικόν ιστιοφόρον ωνομάζετο «Κεφαλληνία» ανήκε δε εις τον πλοίαρχον κ. Νικόλαον Φωκάν, όστις μετά τριών άλλων ναυτών εσώθησαν. Δυστυχώς οι λοιποί τέσσαρες ναύται του πληρώματος του πλοίου επνίγησαν. […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 26/10 Μαρτίου 1916 – Μετά πολλής χαράς θ’ ακούσωμεν όλοι οι Έλληνες του Λονδίνου ότι ο διαπρεπής Έλλην βαθύφωνος κ. Θέμος Αμούργης θα δώση μίαν συναυλίαν εις το Στάιν – γουαϊυ χωλ την 25 Μαρτίου. Ο θαυμάσιος αυτός μπάσο-καντάντε, ο οποίος προ 3-4 ετών εξέπληξε τους Παρισινούς κριτικούς ως Μεφιστοφελής εις τον φάουστ του Γκουνώ, […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 11/24 Μαρτίου 1916 – Οι Έλληνες του Λονδίνου έχασαν πολυφίλητον και επίλεκτον μέλος, τον Αλέξανδρον Μαρκέτη. Πεζός θάνατος, η μοίρα των κοινών θνητών, δεν ήγγισεν αυτόν η άφθιτος δόξα, η αθανασία των υπέρ ελευθερίας πιπτόντων, τον ήρπασεν εις τας πτέρυγάς της εκεί κάπου εις τα Γαλλικά πεδία των μαχών. […]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ, 1.6.1945 – Η εξαπολυθείσα τρομοκρατία των αλβανικών οδών κατά του ελληνικού πληθυσμού της Β. Ηπείρου συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση. Ένοπλοι κακοποιοί επιδρομείς στα χωρία Άνω και Κάτω Δροπόλεως, Δελβίνου, Βούρκου, Χειμάρας, Πρεμετής και Κορυτσάς προέβησαν εις λεηλασίας και συλλήψεις […] Εις την Δερβιτσάνη συνελήφθησαν 16 οικογένειαι. […] Εκ Πεπέλης Α. Πράσσου, εκ Κακαβιά Β. Γκώγκα, Κ. Πανταζή, Θ. Κώτσια, Χαρ. Παππά, εκ Λεσινίτσης Δελβίνου 3 οικογενείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, 28.7.1946 – … Αλλ’ ιδού τώρα οι Οινούσιοι ναυτικοί, οι απολεσθέντες εις την θάλασσαν κατά το 1939 – 1945. Πλοίαρχοι Βαλαντάσης Γεωργ., Λύρας Ηλ., Σκινήτης Μιλτ., Βαλαντάσης Κων., Ψαρέλλης Γεωργ., Λυγνός Εμμ., Λαιμός Πανάγος, Ποντικός Ιωάν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, 17.9.1946 – Ένα από τα ελληνόπουλα που πολέμησαν υπό την Αμερικανικήν σημαίαν είναι και ο Δημήτριος Αθανασόπουλος, υιός του εξ Άργους κ. Ανδρέου Αθανασόπουλου, εγκατεστημένου εις το Σακραμέντο, άλλος ένας υιός του οποίου υπηρετεί εις το Αμερικανικό Ναυτικό. Ο αεροπόρος Δημήτριος Αθανασόπουλος έπεσεν υπεράνω της Γαλλίας, […]

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 19/3 Μαρτίου 1916 – Ηγγέλθη έγραφικώς εις τον ευρωπαϊκόν τύπον προ ημερών ότι ο Έλλην Μεσαξούδης, αποθανών εις το Κέρτς της Ρωσίας, άφησεν όλην του την περιουσίαν εξ 7 ½  εκατομμυρίων δραχμών δι’ ευεργετικούς σκοπούς εις την ελευθέραν Ελλάδα. […] Ο Μεσαξούδης ήτο τέκνον της Τραπεζούντος, εργασθείς επί έτη εις το καπνεμπόριον εν Ρωσία απέκτησε μεγάλην περιουσίαν. […] Τιμή εις τον μέγαν την καρδίαν Τραπεζούντιον.

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

spot_img
spot_img
spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme