25.4 C
Nafpaktos
Thursday, May 23, 2024
spot_img
spot_img

Ευκαιρίες καινοτομίας για βιώσιμες υποδομές και μεταφορές παρουσιάζονται σε ένα διήμερο

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των έργων AETHER και FRESHWAYS του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020, στο κτίριο ΚΒ2 του Νέου Λιμένα Πατρών (πρώην Εμβολιαστικό Κέντρο).

Το έργο «AETHER – Συμμαχία για την αποτελεσματική διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων» στοχεύει στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειακών Αρχών μέσα από την ανάπτυξη κοινών σχεδίων διακρατικής διαχείρισης και στον καθορισμό δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφόρο χρήση θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων. Το έργο υποστηρίζει την κοινή προσπάθεια και την ενεργοποίηση των θεσμικών και επιστημονικών φορέων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, των οικοσυστημάτων αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντική ρύπανσης. Μέσα από το σύνολο των δράσεων του έργου προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης για τη μείωση των επιπτώσεων από μελλοντικά φαινόμενα και περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και δημόσια υγεία των πολιτών. Επικεφαλής του έργου είναι ο Περιφερειακός Στρατηγικός Οργανισμός για την Οικολογική Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφέρειας Απουλίας (ASSET), η ενώ εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Απουλίας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Παράλληλα το έργο «FRESHWAYS – Διασυνοριακοί μηχανισμοί για Πράσινη Διατροπική και Πολυτροπική μεταφορά νωπών προϊόντων» στοχεύει στην αποστολή νωπών προϊόντων με βέλτιστη χρήση των αεροπορικών επιβατικών δρομολογίων για την μεταφορά προϊόντων στον χώρο αποσκευών και την ταυτόχρονη μεταφορά επιβατών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Με την εντατικοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, το έργο FRESH WAYS υποστηρίζει την αύξηση του μη εποχικού τουρισμού και ισχυροποιεί την σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων στην νότια Μεσόγειο. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι τα Αεροδρόμια της Απουλίας, ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, το Επιμελητήριο του Μπάρι και το Επιμελητήριο Πρέβεζας.

Στο σύνολό του, το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020, είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα ενισχύει την καινοτομία σε διάφορους τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, τα γεωργικά τρόφιμα και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης».

Στο διήμερο περιλαμβάνονται 3 εκδηλώσεις:

  1. Συνεργατικό συνέδριο των δυο έργων με τίτλο: «Ευφυείς Εναέριες Πόλεις. Ευκαιρίες καινοτομίας για βιώσιμες υποδομές και μεταφορές»

Το συνέδριο έχει ως στόχο:

  • να διερευνήσει τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων των δύο έργων,
  • να εξετάσει την πιθανή επίδραση των αποτελεσμάτων των δύο έργων στις τρέχουσες/υπό σχεδίαση στην κοινή διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ.
  • να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις σε θέματα βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών και αποτελεσματικής χρήσης και εκμετάλλευσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

 

  1. Επιχειρησιακή επίδειξη του εξοπλισμού drones στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AETHER.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την παρουσίαση του εξοπλισμού των drones που προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του AETHER. Θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και επίδειξη του εξοπλισμού στο πεδίο παρουσία των εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας. Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις επιλεγμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την εναέρια κινητικότητα (drones) και την ενσωμάτωση σε αστικό επίπεδο.

  1. H πλατφόρμα STEP του AETHER σε διασυνοριακό επίπεδο – Στοιχεία Διαλειτουργικότητας

Η τεχνική συνάντηση έχει σαν στόχο να αναλύσει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας STEP που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου AETHER με την συνεργασία των εταίρων του έργου.

Στις εργασίες του διημέρου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα,  θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιρών και των αντίστοιχων αυτοδιοίκητων και επιστημονικών  φορέων κάθε Περιφέρειας που συμμετέχουν στα δύο έργα , με σκοπό την παρουσίαση των έργων και των κυρίαρχων θεμάτων που διαχειρίζονται, καθώς και την εξέλιξη στην μέχρι τώρα πορεία εργασιών.

spot_img
spot_img
spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme