28.5 C
Nafpaktos
Monday, July 15, 2024
spot_img
spot_img

Οι αλλαγές στον οργανισμό του δήμου Ναυπακτίας σημείο διαφωνίας

Το νέο του Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας, φέρνοντας συμπολίτευση και αντιπολίτευση σε δύο απέναντι όχθες. Η συζήτηση εστίασε στο νέο τμήμα συντήρησης υποδομών, το οποίο θα υπάγεται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, με στόχο τις παρεμβάσεις με ίδια μέσα όπου είναι εφικτό, πρόβλεψη για την οποία η μειοψηφία αμφισβήτησε ότι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, προβλέποντας σύγκρουση αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατία. Η δυνατότητα υπαλλήλων ΤΕ να τοποθετηθούν σε διευθυντική θέση, υπήρξε επίσης ζήτημα διαφωνίας. Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ της «ε».

Η συζήτηση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου Ναυπακτίας ξεκίνησε με την εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Γκίζα, έχοντας ως βάση τη νέα διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών ως εξής:

Στην ενότητα  Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας τροποποιείται σε Γραφείο  Διοικητικής Βοήθειας.

Στην ενότητα Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και απασχόλησης, μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:

α) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

β) Γραφείο Απασχόλησης

γ) Γραφείο Τουρισμού

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ (Υπηρεσίες Περιβάλλοντος) στο εδάφιο γ) το  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων μεταφέρεται στην Ενότητα ΣΤ Υπηρεσίες Υποστήριξης- 3.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.   Στο εδάφιο γ) δημιουργείται νέο  Τμήμα επισκευών και συντήρησης υποδομών

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Το εδάφιο β) μετονομάζεται σε Τμήμα Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής

Το εδάφιο γ) μετονομάζεται σε  Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  στο εδάφιο α) το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Έργων μετονομάζεται σε τμήμα Έργων οδοποιίας, κτιριακών και υπαίθριων χώρων.  Επίσης προστίθεται  νέο τμήμα ως εδάφιο β) τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων  μεταφερόμενο  από την Δ/νση Περιβάλλοντος. Τα εδάφια β)Τμήμα  Μεταφορών και Συγκοινωνιών, γ) Τμήμα Πολεοδομίας και δ) Τμήμα Σχεδίου  Πόλεως,  αναριθμούνται αντιστοίχως σε γ), δ) και ε).

Στο   ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ  Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Ο τίτλος του  άρθρου 6  «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας» τροποποιείται σε «Αρμοδιότητες  Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας».

 

Το άρθρο 7 αναφέρεται στις  αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το άρθρο 8 αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

Το νέο τμήμα συντήρησης υποδομών

Ο δήμαρχος τόνισε κατά την τοποθέτησή του ότι το σχέδιο των τροποποιήσεων δεν περιέχει ριζικές αλλαγές, γιατί αυτό θα προϋπέθετε αλλαγή των συνθηκών, που όμως εξακολουθούν να υφίστανται. «Θεωρούμε ότι η βελτίωση του υπάρχοντος Οργανισμού είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων», είπε ο Β. Γκίζας, κάνοντας λόγο για δυναμικό στοιχείο που πάντα υπόκειται για αναθεωρήσεις.  «Θα δούμε πως θα λειτουργήσει, αν διαπιστωθεί ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις θα τις κάνουμε», πρόσθεσε, δίνοντας έμφαση στο νέο τμήμα της συντήρησης υποδομών, το οποίο θα υπάγεται στην υπηρεσία Περιβάλλοντος, και θα έχει ως αρμοδιότητα την άμεσα παρέμβαση του δήμου, με ίδια μέσα, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την επισκευή υποδομών. Ερωτηθείς για το πως μπορεί να ένας υπάλληλος βάσει του νέου Οργανισμού να αναλάβει θέση Διευθυντή ή προϊσταμένου, ο δήμαρχος απάντησε ότι ο δήμος ταυτίζεται με το νόμο και τις υποδείξεις του, δίνοντας προβάδισμα στους ΠΕ και ελλείψει αυτών ακολούθως στους ΤΕ.

Διευκρινίζοντας παραμέτρους του νέου τμήματος συντήρησης υποδομών, το οποίο θα υπάγεται διοικητικά στη δική του αντιδημαρχία, ο Θωμάς Κοτρωνιάς είπε ότι οι μελέτες για τις εργασίες και τα έργα θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, ενώ το τμήμα συντήρησης θα δέχεται υποδείξεις για το αν μπορεί να κάνει παρεμβάσεις σε υποδομές βάσει των δυνάμεών του. «Το τμήμα θα συγκεντρώνει και θα αξιολογεί και ακολούθως θα προωθεί στη διεύθυνση Τεχνικών Έργων όπου δεν μπορεί με ίδια μέσα να κάνει τις παρεμβάσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία όμως θα έχει πάντοτε το λόγο για τις παρεμβάσεις», είπε ο αντιδήμαρχος.

«Σας έχει κοινοποιηθεί κάποιο έγγραφο ή έχει αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με την επιλογή των διευθυντών; Γνωρίζαμε για ΤΕ ή ΠΕ, υπάρχει κάτι που να καταργεί το διαζευκτικό «η»;», ρώτησε ο Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, για να απαντήσει ο δήμαρχος ότι βάσει εγκυκλίου είναι ξεκάθαρη η έννοια του προβαδίσματος. Στο ερώτημα του Ανδρέα Κοτσανά, ποιος εκπόνησε το σχέδιο, ο Β. Γκίζας είπε ότι αποτελεί δουλειά όλης της δημοτικής αρχής, όπου κάθε αντιδήμαρχος κατέθεσε τις προτάσεις για τους τομείς του.

Οι διαφωνίες

Για το ότι η δημοτική αρχή επί 5 χρόνια πλέον στο τιμόνι του δήμου ποτέ δεν αντιμετώπισε τον ΟΕΥ ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου θα ασκείται η διοίκηση, βάσει των νέων συνθηκών που αφορούν την αυτοδιοίκηση, παρά μόνο μένει σε υποχρεωτικές προσαρμογές που επιτάσσει ο νόμος, μίλησε ο Γιώργος Γούλας, τονίζοντας πως ο δήμος θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. «Σε αυτό το πλέγμα ο δήμος θα έπρεπε κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο ΟΕΥ που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Δεν το κάνετε ίσως επειδή δεν έχετε ξεκάθαρη στόχευση για υλοποίηση, πηγαίνετε στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», είπε, τονίζοντας μάλιστα πως οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην δημοτική επιτροπή, παρότι ειπώθηκε ότι θα ληφθούν υπόψη, εν τέλει κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Εστιάζοντας στο νέο τμήμα συντήρησης υποδομών, σημείωσε ότι θα φέρει σύγκρουση αρμοδιοτήτων, θα εντείνει την αναποτελεσματικότητα, ενώ όταν προκύπτει ευθύνη το μπαλάκι θα μεταφέρεται από τον ένα στο άλλο. Ο Γ. Γούλας είπε επίσης ότι ένας Οργανισμός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισόρροπη κατανομή ευθυνών και φόρτου εργασίας, για υπαλλήλους που αμείβονται με τα ίδια χρήματα. «Δεν μπορεί να υπάρχει τμήμα με 1-2 άτομα προσωπικό και άλλο με δεκάδες», πρόσθεσε, ενώ ακολούθως αναφέρθηκε και στους ΤΕ υπαλλήλους, υποστηρίζοντας ότι και αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν διευθυντές, λόγω εμπειρίας ή επιπλέον τίτλων σπουδών. «Αυτό θα αυξάνει τον καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό με όφελος για το δήμο και τον πολίτη», πρόσθεσε, κάνοντας στη συνέχεια και επιμέρους προτάσεις, όπως το ότι θα έπρεπε η πολεοδομία και το σχέδιο πόλεως να αποτελούν αυτόνομη διεύθυνση για να προωθηθούν αυτά τα θέματα που έχουν μείνει πίσω εδώ και χρόνια.

«Μετά από 5 χρόνια και της εμπειρίας που έχετε θα περιμέναμε να φέρετε ένα ολοκληρωμένο Οργανισμό, που θα διορθώνει λάθη και θα σηματοδοτεί μία νέα πορεία ανάπτυξης. Αντί αυτού βλέπουμε μόνο διευθετήσεις», ήταν τα πρώτα λόγια του Ανδρέα Κωνσταντόπουλου, τονίζοντας και αυτός ότι το νέο τμήμα συντηρήσεων υποδομών θα δημιουργήσει γραφειοκρατία, θα αφαιρέσει προσωπικό από την Τεχνική Υπηρεσία και θα επιφέρει σύγκρουση αρμοδιοτήτων, άρα και δυσλειτουργία. Μίλησε και αυτός για τη δυνατότητα κάποιου ΤΕ υπαλλήλου να γίνεται διευθυντής, βάσει των αρχών της αξιοκρατίας, των προσόντων και της προϋπηρεσίας, επιμένοντας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το διαζευκτικό «η» στις προβλέψεις για την κάλυψη αυτών των θέσεων. Μάλιστα είπε ότι ο δήμος δεν μπορεί προς τούτο σήμερα να επικαλείται την εγκύκλιο του 2018, όταν ο ίδιος έκανε αλλαγές το 2022 αποδεχόμενος αυτή την παράμετρο, ή την εγκύκλιο του 2023, όταν άλλοι δήμοι τώρα ψηφίζουν Οργανισμούς αναγνωρίζοντας αυτή τη δυνατότητα των ΤΕ να εξελιχθούν. Συνεχίζοντας επί του ίδιου θέματος τόνισε ακόμα ότι αυτοί οι υπάλληλοι, από το 2010 έως σήμερα είχαν την ευθύνη πολλών μεγάλων έργων, για τα οποία η δημοτική αρχή δήλωνε υπερήφανη, ερχόμενη σήμερα όμως να τους ακυρώσει. «Πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους εμπνεύσετε για να κάνουν την υπέρβαση αλλά και να εργαστούν με φιλότιμο, το οποίο είναι απαραίτητο πολλές φορές λόγω του όγκου της δουλειάς», είπε μεταξύ άλλων.

Την καταρχάς παραδοσιακά σύμφωνη γνώμη του σε αλλαγές Οργανισμών κατέθεσε ο Ανδρέας Κοτσανάς στην έναρξη της τοποθέτησής του, προσθέτοντας πως από το 2016 και μετά έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, τις οποίες ο δήμος Ναυπακτίας σε επίπεδο Οργανισμού δεν ακολούθησε. Σημείωσε ότι τα όσα φέρνει η δημοτική αρχή αποτελούν κατά κύριο λόγο υποχρεωτικές διευθετήσεις, με την πίεση του χρόνου μάλιστα, λόγω της κατάργησης των νομικών προσώπων και την απορρόφηση των εργαζομένων. «Είχατε την ευκαιρία μετά από 8 χρόνια και τον τελευταίο ΟΕΥ να κάνετε πράγματα, έχετε τα εργαλεία, την εμπειρία και τους υπαλλήλους με αυτή ώστε να φτιάξετε έναν καταπληκτικό Οργανισμό.  Όμως αντί αυτού φτιάχνετε, για παράδειγμα, ένα τμήμα τέρας με δεκάδες άτομα προσωπικό και ένα τμήμα «φάντασμα», το τμήμα συντηρήσεων, για να κάνει ο δήμος αυτεπιστασία, όπως μας λέτε, όταν ταυτόχρονα για να μεταφέρετε 100 πλαστικές καρέκλες, για μία λακκούβα ή ένα πατάρι μισθώνεται ιδιώτες», σημείωσε ο Α. Κοτσανάς, κάνοντας λόγο για «φωτογραφικό τμήμα για τη θέση κάποιου», προβλέποντας μάλιστα ότι θα γίνουν μεταγραφές τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.

«Ο Οργανισμός που φέρνει η δημοτική αρχή είναι αποτέλεσμα τυπικών αναγκαιοτήτων, δεν είναι βάσει του οράματος που θα έπρεπε να έχετε», είπε αρχικά ο Γιώργος Ασημακόπουλος, εστιάζοντας και αυτός στην επιλογή των διευθυντών και στο ότι οι υπάλληλοι ΤΕ αδικούνται βάσει των όσων προβλέπει ο δήμος. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα έναν ΤΕ που κάνει μεταπτυχιακό και ακολούθως γίνεται δεκτός από το επαγγελματικό του Επιμελητήριο, όχι όμως και από το δήμο. «Εδώ έχουμε στρέβλωση και κατάφορες αδικίες, γι’ αυτό ο νόμος αφήνει το παράθυρο ανοιχτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ένσταση των εργαζομένων

Για πρόχειρο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση, έκανε λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας, Βάσω Νταουσάνη, σημειώνοντας πως ενώ ο δήμος ζήτησε τις απόψεις των διευθυντών των υπηρεσιών, δεν ανταποκρίθηκαν όλοι καθώς γνώριζαν ότι δε θα ληφθούν υπόψη, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από εκείνες που εστάλησαν. «Ο ΟΕΥ είναι εργαλείο και δεν θα πρέπει να συντάσσεται στο πόδι, αλλά με διαφάνεια», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο και αυτή για υποχρεωτικές αλλαγές που ήρθαν μετά από τις καταργήσεις των νομικών προσώπων και επί τη ευκαιρία αυτών έγιναν και κάποιες αλλαγές. Τάχθηκε κατά της δημιουργίας τμήματος με 105 άτομα προσωπικό και πολλές αρμοδιότητες διαφορετικής φύσεως, ενώ αρνητικά χρωμάτισε και το νέο τμήμα συντήρησης υποδομών, για το οποίο προέβλεψε γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες.

«Δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση για το προβάδισμα ως προς την κάλυψη θέσεων διευθυντών, που ισχύει το διαζευκτικό «η» και που το ελλείψει», πρόσθεσε, προτείνοντας τέλος να συσταθεί μία επιτροπή από αιρετούς, στελέχη του δήμου και εκπροσώπους των εργαζομένων που έχουν εμπειρία και γνώση, ώστε να καταρτίσουν ένα νέο σχέδιο, προχωρώντας τώρα μόνο στις υποχρεωτικές αλλαγές, λέγοντας επίσης «ναι» στις προτάσεις της διεύθυνσης αλληλεγγύης.

Ο λόγος ακολούθως πέρασε στον Θεόδωρο Τσίπα, γενικό γραμματέα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), ο οποίος υπεραμύνθηκε του καταλυτικού ρόλου των ΤΕ μηχανικών στα μεγάλα έργα των δήμων. «Είναι αδικία και προσβολή το να αποδεχόσαστε πως όταν υπάρχει έλλειψη ΠΕ τότε μπορεί να ορίζεται κάποιος ΤΕ σε διευθυντική θέση», είπε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας πως θα πρέπει η πλήρωση αυτών των θέσεων να γίνεται βάσει των προβλέψεων του νόμου, δηλαδή μέσω της αξιολόγησης και της μοριοδότησης.

Στο δεύτερο γύρο των ομιλιών ο Θ. Κοτρωνιάς σημείωσε, απαντώντας για το νέο τμήμα, ότι στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις, ώστε να γίνει πιο εύκολη η παρέμβαση στον τομέα της συντήρησης των υποδομών με ίδια μέσα. «Το χαμάλη θα κάνει το τμήμα», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας και στον Α. Κοτσανά, πως οι εργασίες στις οποίες αναφέρθηκε γίνονται από την υπηρεσία, «η οποία έχει γονατίσει», όπως σημείωσε. Επί του θέματος επανήλθε και ο Β. Γκίζας τονίζοντας πως η συντηρήσεις με ίδια μέσα είναι ο στόχος, κι αν αυτό διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτό, τότε η εκάστοτε εργασία θα ανατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία. «Δεν είμαστε δογματικοί, θα το δούμε πως θα λειτουργήσει στην πράξη και θα πάρουμε αποφάσεις εκ νέου αργότερα», συμπλήρωσε.

spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme