19.9 C
Nafpaktos
Thursday, May 23, 2024
spot_img
spot_img

Σε διαδικασία δημοπράτησης ο ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση «Χάρμισκο»

Με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΣΙΜΗ πραγματοποιήθηκε   η ένταξη της  πράξης  «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ  ΚΑΙ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»  με κωδικό  ΟΠΣΑΑ : 0011442042 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Στις  2-7-2019 με  την ΑΔΑ : 66ΚΤ4653ΠΓ-Λ3Δ ο Γενικός  Γραμματέας  αποφασίζει  την  ένταξη της  πράξης  «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ  ΚΑΙ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»  με κωδικό  ΟΠΣΑΑ : 0011442042 στη   Δράση  4.3.1  «Υποδομές Εγγείων  Βελτιώσεων» του  Υπομέτρου 4.3  «Στήριξη   για  επενδύσεις με   υποδομές που  συνδέονται με την ανάπτυξη, τον  εκσυγχρονισμό ή  την  προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις  σε υλικά   στοιχεία  του  ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχος   της πράξης   : Διεύθυνση βελτιώσεων και  εδαφοϋδατικών πόρων   του ΥΠΑΑΤ.

Η πράξη  αποτελείται  από τα ακόλουθα   Υποέργα :

Τίτλος Υποέργου
Συνολικός  Προϋπολογισμός  (Συνολική  Δημόσια   Δαπάνη) (€)
Επιλέξιμη  Δημόσια   Δαπάνη (€)
Μη  επιλέξιμες  λοιπές   αξίες (€)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ  ΤΟΛΟΦΩΝΑ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ   ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν.  ΦΩΚΙΔΑΣ
18.841.180,00
18.841.180,00
0,00
ΗΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΣΟΔΕΙΑ
50.000,00
50.000,00
0,00
Δ.Ε.Η.
50.000,00
50.000,00
0,00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
600.000,00
600.000,00
0,00
Ο.Κ.Ω.
200.000,00
200.000,00
0,00
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
100.000,00
100.000,00
0,00
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
200.000,00
200.000,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
20.041.180,00
20.041.180,00
0,00

Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από το   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :
Το έργο θα  δώσει  τη  δυνατότητα κάλυψης  των  αρδευτικών  αναγκών  της περιοχής  σε βάθος  χρόνου, συνεισφέροντας παράλληλα  στην  αποκατάσταση των  επιβαρυμένων, εξαιτίας  της υπεράντλησης, φυσικών πόρων  (κυρίως των υπογείων  υδάτων), απ’ όπου  αρδεύεται  σήμερα η  περιοχή.

Με  την κατασκευή  των  προτεινόμενων  έργων  ταμίευσης  και μεταφοράς νερού  άρδευσης  επιτυγχάνεται : 
Εξασφάλιση  επάρκειας   αρδευτικού  νερού για την άρδευση   των 13.000 στρεμμάτων περίπου. ΤΟΛΟΦΩΝΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Επέκταση  των αρδεύσεων  στο  σύνολο  των καλλιεργειών  στην περιοχή  του  έργου  με την αξιοποίηση  των  γεωργικών  εδαφών σε αγρανάπαυση.
Εξασφάλιση  της πληρότητας  και κανονικότητας  άρδευσης  των  καλλιεργειών, που   αυξάνει  τις αποδόσεις, βελτιώνει  την ποιότητα  των  παραγόμενων  προϊόντων  και αυξάνει  το  γεωργικό  εισόδημα.
Αξιοποίηση  με  ορθολογικό  τρόπο  των  διατιθέμενων  υδατικών πόρων  της ευρύτερης  περιοχής και αποκατάσταση  των επιβαρυμένων  υπογείων υδάτων. 

Επίσης  προκύπτει  σαφώς, ότι η κατασκευή  του έργου  είναι  συμφέρουσα, σε τοπικό, αλλά και Εθνικό επίπεδο, για την Οικονομία της   περιοχής και  της   χώρας.
Η  αύξηση  των  καλλιεργουμένων  εκτάσεων  και  των παραγόμενων  προϊόντων, θα  έχει  σαν συνέπεια τη βελτίωση  της οικονομικής θέσης του  αγρότη, την αύξηση  της  απασχόλησης  (τόσο  σε επίπεδο γεωργικής  εκμετάλλευσης, όσο και  σε μεταποίηση) και την   τόνωση  του  εμπορίου.
Για  άλλη μία  φορά  θέλω να  αναφερθώ και να  ευχαριστήσω όλους τους  συντελεστές που συνέβαλλαν  για  την  τελική  ένταξη  ενός  διαχρονικού  έργου  που  ξεκίνησε  το  2007 επί  Δημαρχίας   κ. ΑΝΘΙΜΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ.

Το  2011 ο  Δήμος   Δωρίδος και   με  τις άμεσες  πρωτοβουλίες  του  Δημάρχου  κ.  ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ  Γ.   πάρθηκαν  επείγουσες  αποφάσεις  και   ενέργειες  για  τον  σχεδιασμό  και   την υλοποίηση  του  έργου (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κ.λ.π.) όπως  επίσης  για την ολοκλήρωση  του   φακέλου, παρέχοντας συγχρόνως και  σε  εμένα   ως εντεταλμένος   του  έργου,   την  αμέριστη  βοήθειά   του προς  τις  διάφορες  Υπηρεσίες  και  πρωτίστως  στο  Υπουργείο   Αγροτικής   Ανάπτυξης και  Τροφίμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Θέλω   να   ευχαριστήσω  ιδιαίτερα  τον   εκλιπόντα   ΟΔΥΣΣΕΑ  ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙΔΗ  που  υπήρξε ο  πρωτεργάτης   του  έργου.

Επίσης   τον πρώην   βουλευτή  κ.  ΗΛΙΑ  ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  που με τις   στοχευμένες  παρεμβάσεις   του  στα Υπουργεία  συνέβαλλε  στα  μέγιστα  για την ολοκλήρωση  του  έργου   όπως  επίσης   τους  πρώην   Υπουργούς  κ.κ.   ΕΥΑΓΓΕΛΟ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –  ΣΤΑΥΡΟ   ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ –  ΓΙΩΡΓΟ  ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ,  τον   αντιπεριφερειάρχη κ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ   για  την άψογη  συνεργασία  που   είχαμε, όλες  τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες του  Δήμου   Δωρίδος  και  της Περιφέρειας, το  γραφείο   προγραμματισμού Ερατεινής, όπως   επίσης   τον  διατελέσαντα Αντιδήμαρχο  κ. ΦΑΚΟ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που  βοήθησε στα μέγιστα  για την υλοποίηση   του   έργου  αλλά και  για την πολυετή συνεργασία  μας.

ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ   ΤΑΜΕΙΟΥ     

spot_img
spot_img
spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme