27 C
Nafpaktos
Friday, June 9, 2023
spot_img
spot_img

Το νέο πρόγραμμα Leader που παρουσίασε η Αιτωλική Αναπτυξιακή στη Ναύπακτο

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER (ΠΑΑ) πραγματοποίησε δυο ανοικτές συσκέψεις/διαβουλεύσεις, στις οποίες έδωσαν το παρών ενδιαφερόμενοι πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Αρχικά στην παρουσίαση που έκανε ο Διευθυντής της Αιτωλικής Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος έγινε αναφορά στο LEADER 2014-2020 που είναι ακόμα σε εξέλιξη και το οποίο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 8.850.000€, ενώ ο σημερινός του έχει φτάσει στα 20.400.000€, με ιδιωτική συμμετοχή 26.000.000€. Στο πλαίσιο αυτού να σημειώσουμε ότι υπάρχει και έγκριση ποσού 3.000.000€ για νέα προκήρυξη η οποία θα αφορά δημόσιες επενδύσεις και ίδρυση τουριστικών μονάδων. Συνολικά στο εν λόγω πρόγραμμα έγιναν 109 επενδύσεις, 82 ιδιωτικές και 27 δημόσιες.

Κάνοντας γέφυρα ακολούθως στο νέο πρόγραμμα τόνισε ότι έχει ως περιοχή παρέμβασης τους δήμους Ναυπακτίας και Μεσολογγίου, όπου βάσει των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 2011 έχουν πληθυσμό 62.216 άτομα, στις εξής κατηγορίες:

 • Χ<35: 24.846 άτομα (39,94%)
 • 35<Χ<55: 16.990 άτομα (27,31%)
 • 55<Χ: 20.380 άτομα (32,75%)

Όσον αφορά στους απασχολούμενους αυτοί είναι 17.722 που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • πρωτογενής τομέας: 4.035 άτομα (22,77%)
 • δευτερογενής τομέας: 3.007 άτομα (16,97%)
 • τριτογενής τομέας: 10.680 άτομα (60,26%)

Ο προϋπολογισμός

Μέγιστος προϋπολογισμός του προγράμματος, αρχικά, είναι 6.024.000,00€, με το ποσό αυτό να αφορά στη δημόσια δαπάνη και θα περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Το ποσό αυτό, όπως έχει γίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος αναμένεται στην πορεία του χρόνου να αυξηθεί.

Η διαδικασία

Η διαδικασία τώρα που έχει ακολουθηθεί περιλαμβάνει αρχικά την ανάλυση των δεδομένων της περιοχής (δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά στοιχεία κλπ), τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη, για να συνεχιστεί με:

 • SWOT ANALYSIS (απαιτείται μέγιστη δυνατή εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο)
 • ιεράρχηση αναγκών (με το εργαλείο matrix analysis, συσχέτιση ευκαιριών – μειονεκτημάτων κλπ)

Η υποβολή του πρώτου φακέλου από την πλευρά της Αιτωλικής θα γίνει στις 28/4/2023, και θα περιλαμβάνει τη στρατηγική, τους στόχους  του τοπικού προγράμματος, τις δράσεις και τον προϋπολογισμό τους, ενώ η υποβολή του δεύτερου θα γίνει στις 31/5/2023.

Η διαβούλευση

Ζητούμενα της διαβούλευσης είναι η η παροχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου που δύναται να αξιοποιηθεί από την ομάδα έργου και ενδέχεται να συμβάλλει στην μέγιστη δυνατή εξειδίκευση της SWOT ANALYSIS. Επίσης, η η κατάθεση προτάσεων για την στρατηγική και τους στόχους του τοπικού προγράμματος, καθώς και για ενδεχόμενες δράσεις, και τέλος η ενημέρωση για τυχόν ενδιαφέρον για επενδυτικά σχέδια, ώστε να «ενσωματωθούν» στις προβλεπόμενες δράσεις και παρεμβάσεις.

Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Σημαντικές διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι ότι η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων από αγροτικό προϊόν έχει ως μέγιστο προϋπολογισμό 400.000€ από 600.000€ καθώς επίσης και το εάν η μεταποίηση/τυποποίηση των προϊόντων μόνο εάν δεν καλύπτεται η παραγωγή από τις υφιστάμενες μονάδες. Ακόμα, για τις λοιπές επιχειρήσεις μέγιστος προϋπολογισμός είναι 300.000€ από 600.000€, ενώ ίδρυση καταλυμάτων επιχορηγεί μόνο σε ορεινές περιοχές.

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των δυνητικών δράσεων:

Δυνητικές δράσεις (1)

Μεταποίηση/τυποποίηση

-γεωργικών προϊόντων από γεωργικό προϊόν

 • 65% επιχορήγηση
 • 000€

-μη γεωργικών προϊόντων από γεωργικό προϊόν

 • 65% επιχορήγηση
 • 000€

-ενίσχυση μονάδων δασοκομικού τομέα

 • 65% επιχορήγηση
 • 000€

-προϊόντα που παράγονται στην περιοχή και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο γι’ αυτά

-ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση

 

Δυνητικές δράσεις (2)

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

 • 000€
 • επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με την ανάλυση SWOT
 • 65% επιχορήγηση
 • προτεραιότητα σε ανέργους, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση

 

Δυνητικές δράσεις (3)

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα

 • Καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού
 • 000€
 • επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με την ανάλυση SWOT
 • ίδρυση καταλυμάτων μόνο στις ορεινές περιοχές
 • 65% επιχορήγηση
 • προτεραιότητα σε ανέργους, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση

 

 

Δυνητικές δράσεις (4)

Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 • 000€
 • επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με την ανάλυση SWOT
 • 65% επιχορήγηση
 • προτεραιότητα σε ανέργους, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και μετεγκατάσταση

 

 

Δυνητικές δράσεις (5)

Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας

 • 000€
 • επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συστημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
 • 80% επιχορήγηση (de minimis)

 

Δυνητικές δράσεις (6)

εκπαίδευση (κατάρτιση/επιμόρφωση) πληθυσμού στον 1-γενή, 2-γενή και 3-γενή τομέα

 • 000€
 • 100%
 • φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα
 • θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος
 • επιτρέπεται η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων
 • η εκπαίδευση του πληθυσμού στον 1-γενή τομέα δεν πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο εκπαίδευσης των οριζοντίων παρεμβάσεων του ΠΑΑ

 

Δυνητικές δράσεις (7)

Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού

 • Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών, όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα και χώροι πολυδραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
 • Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών
 • έως 400.000€ ή 20.000€ για άυλες πράξεις
 • 100%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Δυνητικές δράσεις (8)

Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού

 • Έργα υποδομών μικρής κλίμακας (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός οικισμών, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων για εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών)
 • Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας (π.χ. μονοπάτια, σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές διαδρομές)
 • 000€ ή 20.000€ για άυλες ενέργειες
 • 100%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Δυνητικές δράσεις (9)

Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων

-Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

 • 000€
 • 75%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

-Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • 000€ ή 20.000€ για άυλες ενέργειες
 • 100%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού

 

Δυνητικές δράσεις (10)

Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

-Έργα αναβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος (θέσεις θέας κλπ)

 • 000€ (έργα) ή 20.000€ (άυλες ενέργειες)
 • 100%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λοιποί αρμόδιοι φορείς (εθελοντικές οργανώσεις κλπ)

-Έργα πράσινων υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές

 • 000€
 • 100%
 • τοπικοί φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λοιποί αρμόδιοι φορείς (εθελοντικές οργανώσεις κλπ)

 

Δυνητικές δράσεις (11)

Δικτύωση και συνεργασία (1)

-Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων

 • επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων, ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων, με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και την ανάπτυξη ή/και εμπορία κοινών προϊόντων
 • 90%
 • 000

 

Δυνητικές δράσεις (12)

Δικτύωση και συνεργασία (2)

-Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημοσίων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης της σπατάλης τροφίμων

 • Συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για πραγματοποίηση κοινών δράσεων
 • 100%
 • 000€

 

Δυνητικές δράσεις (13)

Δικτύωση και συνεργασία (3)

-Έξυπνα χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών

 • επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν την ίδρυση συνεργατικού σχήματος για την προετοιμασία και κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για ένα ή περισσότερα προβλήματα της περιοχής
 • περιοχή μικρότερη των 10.000 κατοίκων
 • Κοινωνική ή τεχνολογική καινοτομία
 • 100%
 • 000€

 

 

Δυνητικές δράσεις (14)

 • Διατοπική και διακρατική συνεργασία (αφορά την ΟΤΔ)
 • Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού

 

Τέλος, και όσον αφορά στη γενική κατανομή του προϋπολογισμού αυτή θα γίνει ως εξής:

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ >= 25,1% (επί του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >= 10,1%
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >= 10,1%
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ >= 10,1%
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΤΔ = 3%
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ = 25%

 

Καταλήγοντας στην παράθεση των στοιχείων που αφορούν στην παρουσίαση του προγράμματος θα πρέπει να πούμε ότι από τις παραπάνω δυνητικές δράσεις, προφανώς και δεν θα είναι στο τέλος όλες εντός προγράμματος, όμως σίγουρα θα είναι εκείνες της μεταποίησης και του τουρισμού. Σχετικά τώρα με το πότε θα βγει η πρώτη πρόσκληση, αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γίνει το καλοκαίρι του 2024.

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme