11.7 C
Nafpaktos
Thursday, March 23, 2023
spot_img
spot_img

Το τοπικό της Ναυπάκτου κάνει προτάσεις για της Ενεργειακές Κοινότητες

Δέσμη προτάσεων ψηφίστηκε ομόφωνα  

Συνεδρίασε την Τρίτη 3 Μαρτίου το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη διατύπωση πρότασης για τον νέο θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η Κοινότητα, μάλιστα, στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίασή της είχε ήδη γίνει δέκτης μίας δέσμης προτάσεων από το σύμβουλο Γεώργιο Υφαντή, πιστεύοντας ότι ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με συνέργειες είτε με περισσότερους οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή τοπικές επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή και κατοίκους, δίνοντας προστιθέμενη αξία και προοπτικές απασχόλησης και καινοτομίας.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις που ψήφισε ομόφωνα το τοπικό, είναι οι εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

O νέος θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων όπως προβλέπεται με τον Ν. 4513 ΦΕΚ Α΄/ 9/23.01.2018 εκμεταλλεύεται το πλούσιο αιολικό πεδίο και την υδάτινη και ηλιακή ενέργεια, με αποτέλεσμα την επίτευξη της αυτονομίας των δομών των Δήμων και κατ’ επέκταση των νοικοκυριών.

Η Ενεργειακή Κοινότητα, που είναι ένα νέο εργαλείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι Δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δημότες καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας μπορεί να είναι: α) Φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας ή επιχειρήσεις αυτών, δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας.

Η σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να συμβάλλει: 1) στην πλήρη ενεργειακή αυτονομία των δομών ενός Δήμου ή των επιχειρήσεων του, 2) στην στήριξη των ευάλωτων δημοτών με την αναπροσαρμογή προς τα κάτω του λογαριασμού ρεύματος (τέλη ηλεκτροφωτισμού), 3) στην βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (αφού θα μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης), 4) στην επίτευξη κοινωνικής πολιτικής και 5) στην μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου.

Μέρος ή και το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας θα συμψηφίζεται, με τις καταναλώσεις για τον φωτισμό οδών και πλατειών, (που η ενεργειακή εξοικονόμηση ανάμεσα στα άλλα απαιτεί και την αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού και πλατειών με αποδοτικότερους λαμπτήρες LED), ενώ τα μικρότερα μεγέθη που καταναλώνονται από άλλες υπηρεσίες και κτίρια του Δήμου θα συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις ευάλωτων νοικοκυριών.

Να σημειωθεί ότι ένα φ/β σύστημα σε ένα σχολείο παράγει πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται, αφού τα σχολεία λειτουργούν λίγες μόνο ώρες της ημέρας, ενώ δεν λειτουργούν καθόλου τέσσερις περίπου μήνες το έτος και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες!

Πιο συγκεκριμένα:

Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τρεις ή και περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντός μίας Περιφέρειας, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, που δύνανται να εγκαταστήσουν:

1) Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή 2) μία μικρή ανεμογεννήτρια, που θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους στο σύνολό τους ή θα συμψηφίσουν το παραγόμενο ρεύμα με τις καταναλώσεις των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ακόμη ένας Δήμος, σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον τοπικές επιχειρήσεις ή και κατοίκους, δύνανται να εγκαταστήσουν:

1)Μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας με σύστημα τηλεθέρμανσης, 2)Φωτοβολταϊκό-αιολικό πάρκο, 3)Μικρή υδροηλεκτρική μονάδα, 4) σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα κ.λ.π.

Τέλος για τον νέο θεσμό για τις Ενεργειακές Κοινότητες, που έχει ως στόχο την ενίσχυση και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών, από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, έτσι ώστε, εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία ή θα πωλούν στο δίκτυο ή θα την συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, σχεδίασαν ειδική δράση ΕΣΠΑ για τη στήριξη της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων, που αφορά ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων με μεγάλο ποσοστό επιδότησης!

Κατά συνέπεια επειδή, οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα πρώτης τάξης εργαλείο στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, η κοινότητα Ναυπάκτου και κατ΄ επέκταση ο Δήμος Ναυπακτίας, ασκώντας και ένα είδος κοινωνικής ενεργειακής πολιτικής, θα πρέπει να συμμετάσχει στον νέο θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων, όπως προβλέπεται με τον Ν. 4513 ΦΕΚ Α΄/ 9/23.01.2018, για να μπορέσει έτσι, να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με συνέργειες είτε με περισσότερους οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή τοπικές επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή και κατοίκους, δίνοντας προστιθέμενη αξία και προοπτικές απασχόλησης και καινοτομίας.

 

 

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme